Derste Başarılı Olabilmeniz ve Konuları Öğrenebilmeniz için Yapmanız Gerekenler:

sart1. Derse devam etme (ara verdikten sonra da derse gelme.)
sart2. Derste uygulamaları yapma (misafir gibi oturmama, Telefon, tablet, ipad vs. cihazları ders esnasında kullanmama ve laboratuvar bilgisayarını sadece ders uygulaması (Netbeans) için kullanma.)
sart3. Yapılan uygulamaları ders sonrasında tekrar etme (kodları yeniden Netbeans ortamında kodlama ve çalıştırma.)
sart4. Ödevleri yapma.
sart5. Bir sonraki derse gelirken önceki dersleri öğrenmiş olarak gelme .
sart6. Mecburi nedenlerle gelemediğiniz dersleri çalışarak telafi etme (Ders kitabından işlediğimiz konularla ilgili üniteleri takip edebilirsiniz.)

package enformatik;
public class ogrenci
     {   
          public static void main(String[] args)
          {
          public bool basariliOlurmu(bool sart1,bool sart2,bool sart3,bool sart4,bool sart5,bool sart6)
              {
               bool basari=false;
               if(sart1&&sart2&&sart3&&sart4&&sart5&&sart6)
                    basari=true;
               return basari;
              }
          }
     }

enformatik.ogrenci ogr1=new enformatik.ogrenci();
bool ogr1basari=ogr1.basariliOlurmu(true,true,true,true,true,true);// basarilidir
enformatik.ogrenci ogr2=new enformatik.ogrenci();
bool ogr2basari=ogr2.basariliOlurmu(true,true,true,true,false,true); //basarisizdir.

Şartların birbirine and (&&) bağlacı ile bağlı olduğuna dikkat ediniz.
Yani herhangi biri eksik olsa (false) basari=false'dur.

Açık ve net olarak şunu da belirtmek gerekir ki; bir önceki hafta dersten çıktığınız gibi bir sonraki derse hiç tekrar etmeden gelirseniz veya sadece sınav dönemi çalışırsanız bu dersi ve benzer nitelikteki programlama derslerini öğrenemezsiniz.  [1]

Şunu bir prensip haline getirmiş olmanızda büyük yarar var; Bir dili veya programlanabilir ortamı tanımak için bir satır kod çalıştırıp sonucunu görmek, bin satır kodu okuyup geçmekten iyidir. Unutmayın ki bir yazılımcı için tecrübe, kaç saat kod yazdığından öte, kod yazarken ne kadar problemle karşılaştığı ile ilgilidir. Kod çalıştırmadan, başkalarının yazdığı hazır kodları okuyarak(çalışmayan bir kod bile olabilir, sadece okuyarak nereden bilebilirsiniz ki!) asla problemlerle karşılaşmazsınız. [2]

 [1] Doç.Dr.Bahriye BAŞTÜRK AKAY'ın "Programlama 2" dersi sayfasından alınmıştır.
 [2] Yaşar GÖZÜDELİ'nin "Yazılımcılar için SQL Server 2008 & Veritabanı Programlama" kitabının önsözünden alınmıştır.